Czekamy na Twoją zgodę

Używamy plików cookie w naszej witrynie internetowej i aplikacji mobilnej, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenia podczas przeglądania, zapamiętywania kroków, które wykonujesz, lepiej zrozumieć oczekiwania naszych gości, analizować trendy i ulepszać nasze usługi. W każdej chwili możesz zmienić zgodę na pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

„Zapłacimy Twoje rachunki” zasady gry

„Zapłacimy Twoje rachunki” zasady gry

Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2023r


Warunki gry:

 1. Gra „Zapłacimy Twoje rachunki!” (zwana dalej Grą) odbywa się co miesiąc w terminie od 01.09.2023 do dnia kiedy zdecydujemy się na jej zakończenie.
 2. W grze mogą wziąć udział wszyscy klienci „Perfi“, którzy ukończyli 18 lat i w tym samym miesiącu kalendarzowym założyli konto na platformie „Perfi“ oraz dodali do swojego konta co najmniej jednego usługodawcę.
 3. Aby wziąć udział w grze, uczestnicy gry muszą wyrazić zgodę na warunki świadczenia usług „Perfi“, zapoznać się z polityką prywatności i wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikacji w ramach marketingu bezpośredniego. Żadne inne dodatkowe rejestracje nie są wymagane.
 4. Spełnienie warunków udziału w grze sprawdzane jest bezpośrednio po wyłonieniu zwycięzcy. Jeżeli osoba ta nie spełni warunków gry, opisanych w punktach regulaminu gry powyżej, zostanie niezwłocznie wybrany kolejny zwycięzca.

Wybór i powiadomienie zwycięzcy:

 1. Losowanie odbędzie się w następujące dni miesiąca: 05.09.2023; 04.10.2023; 06.11.2023; 05.12.2023; 04.01.2024 itd.
 2. Losowanie odbywa się w obecności  specjalisty ds. zgodności „Perfi“.
 3. Imię zwycięzcy oraz miejsce zamieszkania zostaną opublikowane na stronie warunków gry „Perfi“, na kontach w mediach społecznościowych oraz w następnym biuletynie bieżącego miesiąca, gdy tylko skontaktujemy się ze zwycięzcą.
 4. Ze zwycięzcą kontaktują się pracownicy „Perfi“ nie później niż 2 dni robocze po losowaniu, telefonicznie lub e-mailem, który użytkownik „Perfi” wpisał jako dane kontaktowe.
 5. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od losowania nie uda się skontaktować ze zwycięzcą lub zwycięzca odmówi przyjęcia nagrody, „Perfi“ zorganizuje nowe losowanie i wybierze nowego zwycięzcę. W takim przypadku nowe losowanie musi się odbyć w ciągu 5 dni roboczych od pierwszego losowania.

Nagroda w grze:

 1. „Nagrodą w grze“ (zwaną dalej Nagrodą) jest kwota 500 zł, która może zostać przeznaczona na pokrycie kwot rachunków usługodawców znajdujących się na koncie zwycięzcy.
 2. Nagroda pieniężna przeznaczona jest wyłącznie na opłacenie rachunków za pośrednictwem platformy „Perfi“. Kwota ta zostanie wpłacona bezpośrednio na konto zwycięzcy i nie może zostać wykorzystana w żadnym innym celu.
 3. „Perfi“ zobowiązuje się do zapłaty rachunków zwycięzcy w tym samym miesiącu, w którym zostanie on wybrany jako zwycięzca. Nagroda ta nie podlega przeniesieniu na kolejny miesiąc i jest przeznaczona wyłącznie na opłacenie rachunków za jeden miesiąc.
 4. Jeżeli kwota wpłat zwycięzcy na koncie przekracza 500 zł, „Perfi“ płaci tylko kwotę 500 zł, a różnicę pokrywa zwycięzca. Jeżeli kwota wpłat na koncie zwycięzcy jest mniejsza niż 500 zł, „Perfi“ płaci podaną kwotę. Różnica nie jest zwracana klientowi.

Obowiązki / Inne

 1. Uczestnik gry zobowiązuje się do zaakceptowania zasad ustalonych przez „Perfi“ oraz wszelkich decyzji związanych z grą.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej „Perfi“ ma prawo jednostronnie zakończyć grę bez uprzedzenia. Zostanie to ogłoszone na stronie internetowej www.perfi.pl lub w inny sposób.
 3. „Perfi“ zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich decyzji związanych z grą bez wcześniejszego powiadomienia. Reklamacje związane z grą można zgłaszać do „Perfi“ drogą mailową na adres info@perfi.pl.
 4. Dodatkowych informacji na temat gry udzielamy e-mailem info@perfi.pl.
 5. Organizatorem gry jest Perfi Sp. z.o.o., ul. Postępu 18b, 02-676, Warszawa, kod firmy 300530005, tel. +48 22 2630 200, e-mail: info@perfi.pl.
 6. W grze nie mogą brać udziału pracownicy spółek z grupy „Perfi“ i „Aktiva Finance Group OÜ“ oraz członkowie ich rodzin.