Czekamy na Twoją zgodę

Używamy plików cookie w naszej witrynie internetowej i aplikacji mobilnej, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenia podczas przeglądania, zapamiętywania kroków, które wykonujesz, lepiej zrozumieć oczekiwania naszych gości, analizować trendy i ulepszać nasze usługi. W każdej chwili możesz zmienić zgodę na pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Ubezpieczenie rachunków bez dodatkowych opłat!

W przypadkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, np. jeśli stracisz pracę lub zachorujesz, ubezpieczyciel zasili Twoje konto Perfi kwotą do 300 zł przez maksymalnie 6 miesięcy – kwota zostanie przeznaczona na opłacenie rachunków, które regulujesz za pomocą konta Perfi.

Załóż konto

Dlaczego wybrać ubezpieczenie rachunków?

Kto może skorzystać
z tego ubezpieczenia?

  • Każdy, kto posiada konto w Perfi.pl, zaakceptował Regulamin Ubezpieczenia rachunków i dokonał pierwszej opłaty z konta Perfi.
  • Każdy, kto ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce. To jest główna zasada i jest ona obowiązkowa.
  • Każdy, kto ma nie mniej niż 18 i nie więcej niż 65 lat.

Aktywacja
ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się w dniu wskazanym w certyfikacie ubezpieczenia i będzie trwała, jeśli będziesz co miesiąc opłacał rachunki za pośrednictwem konta Perfi.

Pamiętaj, że jeśli nie zapłacisz rachunków do końca miesiąca, ubezpieczenie rachunków nie ochroni Cię w następnym miesiącu, ale zawsze zostanie aktywowane po tym jak wrócisz do opłacania rachunków. Ochrona może również wygasnąć w innych przypadkach wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Wypłata świadczenia

Roszczenia * Okres karencji** Czas działania Wypłata
Ochrona rachunków w następstwie nieszczęśliwego wypadku, choroby lub czasowego całkowitego inwalidztwa 30 dni Do 6 miesięcy Do 300 zł dla wszystkich
Ochrona rachunków w przypadku niezamierzonej utraty pracy 30 dni Do 6 miesięcy Do 300 zł (za wyjątkiem samozatrudnionych)
Ochrona rachunków po hospitalizacji z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby Od 0 do 30 dni Do 6 miesięcy Do 300 zł dla wszystkich
* Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się tutaj, w przykładowym certyfikacie ubezpieczenia. ** Okrese karencji mamy wskazane w polisie i certyfikacie.

Jak to działa?

Jeśli nie jesteś w stanie pracować z powodu choroby, wypadku lub utraty pracy nie z własnej winy, Ubezpieczenie rachunków uchroni Cię przed koniecznością regulowania rachunków, które zazwyczaj opłacasz na koncie www.Perfi.pl.

Dołącz do nas!
  • W przypadku utraty stałych dochodów ubezpieczyciel będzie mógł opłacać za Ciebie rachunki co miesiąc świadczone na platformie Perfi.pl w razie potrzeby nawet do pół roku.
  • Kwota pokrywana przez ubezpieczenie wyniesie do 300 zł miesięcznie, w tym okresie możesz uzyskać pokrycie aż do 1800 zł! Jeżeli kwota do zapłaty na koncie jest większa – różnicę musi uiścić użytkownik.
  • Mają zastosowanie okresy karencji wskazane w certyfikacie ubezpieczenia.
  • Liczba świadczeń wypłacalnych w ciągu 12 miesięcy jest ograniczona do 1 lub 2 świadczeń (w zależności od zakresu ubezpieczenia). Więcej informacji tutaj.
  • Ubezpieczenie rachunków jest dedykowane jedynie dla klientów posiadających aktywne konto Perfi.
  • Świadczenie z ubezpieczenia będzie wypłacone w formie zasilenia Twojego konta Perfi, które może zostać przeznaczone jedynie na pokrycie rachunków za bieżący miesiąc regulowanych za pośrednictwem konta Perfi. Nie ma możliwości innego wykorzystania tych środków, wypłaty dodatkowego świadczenia w wyższej kwocie niż bieżące rachunki ani świadczenia na poczet przyszłych miesięcy.

Potrzebujesz pomocy?

Certyfikat
Jeśli certyfikat jest aktywny – zawsze zobaczysz go na swoim koncie Perfi, w sekcji Dane osobowe.

Wszystkie dokumenty
Przykładowy certyfikat ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego „Ochrona rachunków”
Ustandaryzowany dokument o produkcie ubezpieczeniowym

Roszczenia
Prosimy o zgłoszenie roszczenia pod adresem
szkody.chubb@isoncare.pl
+48 22 749 97 24